Regulamin

I Ogólne

1. Katalog / sklep internetowy jest prowadzony przez:

Zakład Usługowo-Handlowy "Mechanik" s.c.
ul. Wesoła 3
16-200 Dąbrowa Białostocka
NIP: 5450004182
tel. +48 85 7124 520
email biuro@mechanik-sc.pl

2. Wszystkie oferowane produkty są nowe, fabryczne, pierwszej jakości (chyba, że wskazano w opisie inaczej)

3. Ceny towarów sprzedawanych w sklepie wyrażone są w złotych polskich [PLN] netto/brutto (chyba, że wybrano inną walutę) i nie zawierają kosztów przesyłki towaru

4. Zdjęcia zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy (dokładamy wszelkich starań by odzwierciedlały aktualnie zatowarowany asortyment)

II Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:Zakład Usługowo-Handlowy "Mechanik" s.c. z siedzibą w
Dąbrowa Białostocka ul. Wesoła 3 , 16-200 Dąbrowa Białostocka
NIP: 5450004182
tel. 85 7124 520
email biuro@mechanik-sc.pl

2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 - art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli do wykonania umowy, której
    stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
    na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 - art.6 ust.1 lit.a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na
    przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w
    celach w nich wskazanych;

 - art. 6 ust.1 lit.c RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do
    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w
    tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

 - art. 6 ust.1 lit. f RODO, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie
    uzasadnionych interesów administratora, w tym ustaleniu lub
    dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, prawnie
    uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych.

 3. Odbiorcą Państwa danych mogą zostać:

 - operatorzy pocztowi i kurierzy

 - banki w zakresie realizacji płatności

 - organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie
   przepisów prawa

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji 
międzynarodowej

 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
     celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2

 - w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po
    tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez
    prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

 - w zakresie obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą
    przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

 -  Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane
     będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

 5. Informujemy o przysługujących Państwu prawo: dostępu do treści
     danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
     przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
     sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są
     na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa: przenoszenia
     zgód, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel
     przetwarzania, np. realizacja umowy.

 6. Informujemy, że macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu
     nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony
     Danych Osobowych.

 7. Podanie przez Państwo danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
     zawarcia umowy.

 8. Dane osobowe Państwa nie podlegają profilowaniu.

III Płatności

1. Umożliwiamy następujące formy płatności:

  1. płatność przy odbiorze (pobranie gotówki przez kuriera),
  2. przedpłata na konto bankowe,
  3. (na żądanie) płatność telefoniczna MO/TO MDE za pomocą karty płatniczej (mail order / telephone order), klient podaje dane niezbędne do obciążenia karty bezpośrednio na terminalu płatniczym, płatności są monitorowane oraz obsługiwane przez firmę eService sp. z o.o. (opis procedury)
  4. (na żądanie) Pay-by-link - szybki przelew elektroniczny, 
  5. płatność internetowa jako szybki przelew elektroniczny lub płatność kartą płatniczą.

Płatności są monitorowane oraz obsługiwane przez firmy (w zależności od wyboru opcji płatności) eService sp. z o.o., Tpay S.A. lub PayPro S.A.

IV Dostawa oraz zwroty towaru

  • Szczegóły zwrotów zostały opisane na specjalnie stronie (LINK)
  • Szczegóły dotyczące dostaw zostały opisane na dedykowanej stronie (LINK), koszty dostawy są automatycznie wyliczane na podstawie parametrów oraz wagi przesyłki przy każdym zakupie indywidualnie bezpośrednio w koszyku

V Reklamacje oraz roszczenia gwarancyjne

Reklamacje można złożyć zgodnie z wymaganiami UOKiK, pełen opis znajdą Państwo tu (LINK). W przypadku reklamacji lub gwarancji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

1) przedłozenie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady ze szczegółowym opisem n.p. zgodnie ze wzorem formularza (LINK),
2) przedłozenie żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
3) przedłozenie danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji które nie powinno trwać dłużej niż 14 dni roboczych. Powyższe wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.