Procedura płatności kartą płatniczą przez telefon MO/TO MDE

Procedura obsługi płatności kartą płatniczą za pośrednictwem połączenia telefonicznego z działem handlowym metodą MO/TO MDE:

  1. Klient uzyskuje informację o całkowitym koszcie za zamówiony towar.
  2. Koszt jest zaakceptowany przez klienta.
  3. Osoba z działu handlowego prosi o podanie danych z karty płatniczej do autoryzacji płatności o uzgodnionej wartości za towar dostępny "od ręki" a w szczególnych przypadkach jako formy przedpłaty za towar na specjalne i indywidualne zamówienie klienta.
  4. Klient autoryzuje transakcję podając dane karty płatniczej t.j.: numer karty płatniczej, data ważności, kod CVV2/CVC2 do zrealizowania płatności przez osobę z działu handlowego.
  5. Osoba z działu handlowego wprowadza manualnie w trakcie połączenia telefonicznego dane karty płatniczej do terminala płatniczego nie zapisując i nie rejestrując tych danych w żadnych bazach, notatnikach, dokumentach, plikach itp. tzw. wprowadzanie danych na jednorazowe żądanie klienta.
  6. Płatność jest przetwarzana i realizowana przez eService sp. z o.o.
  7. Klient otrzymuje informację zwrotną o procesie zakończenia płatności przez eService sp z o.o. jako: "transakcja zaakceptowana" lub "transakcja odrzucona".
  8. W przypadku odrzucenia transakcji płatniczej klient ma możliwość wystosowania prośby o ponowne wprowadzenie danych zgodnie z dyspozycją.
  9. Towar jest wysyłany do klienta tego samego dnia (zgodnie z dziennym harmonogramem wysyłek) o ile transakcja nie była przedmiotem przedpłaty na zamówienie towaru na specjalne i indywidualne zamówienie klienta. Wysyłka towaru na zamówienie jest realizowana zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W związku z troską o Państwa bezpieczeństwo danych nasza firma nie przetrzymuje Państwa danych kart płatniczych w jakiejkolwiek formie, wszystkie transakcje są realizowane jako jednorazowe oraz wymagające od Państwa podania każdorazowo niezbędnych danych karty płatniczej w celu zrealizowania autoryzowanego obciążenia Państwa karty przez eService sp. z o.o.

 

Wikipedia: materiały informacyjne odnośnie MO/TO MDE